מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » תוכנית ויתור על אשרת כניסה (ויזה) לארה"ב

תוכנית ויתור על אשרת כניסה (ויזה) לארה"ב

אזרחים במדינות מסוימות ( בדרך כלל, אזרחויות אירופאיות ) יכולים לקבל אשרת כניסה (ויזה) לארה"ב בצורה אוטומטית למשך 90 יום.

אזרחים אשר מקבלים אשר כניסה שכזו אינם יכולים לשנות את המעמד שלהם או להאריך את השהות שלהם בארה"ב.