מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » שירותי אזרחות & הגירה מטעם ארה"ב

שירותי אזרחות & הגירה מטעם ארה"ב

סוכנות ממשלתית בארה"ב מספקת שירותי אזרחות & הגירה בתוך תחומי ארצות הברית. סוכנות זו אחראית על מעצר וגירוש של שוהים בלתי חוקיים בארה"ב, סיורי גבול ושפיטה של מהגרים בעייתיים בארה"ב.