מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » נוכחות לא חוקית בארה"ב

נוכחות לא חוקית בארה"ב

תושבים זרים רבים שוהים בארה"ב בצורה לא חוקית. שהייה לא חוקית בארה"ב מתרחשת כאשר תושב זר מסתנן בחשאי לתוך גבולות ארה"ב או נשאר זמן רב יותר מהמצוין בכרטיס ה - I-94 שלו.

שהייה בלתי חוקית בארה"ב יכולה להוביל אותך לגירוש קבוע מארה"ב, מאסר או בעיות משפטיות שונות.