אישור הגנה זמני

אישור הגנה זמני ניתן לתושבים זרים מטעמים של הומניטריות. אישור הגנה זמני מאפשר לתושב הזר לחיות ולעבוד בארה"ב באופן זמני, אך אינו מקנה לו כרטיס גרין קארד קבוע.