גירוש מארה"ב

הוראת גירוש מארה"ב יכול להינתן לכל אזרח אמריקאי או אזרח שעבר התאזרחות בארה"ב. הוראת גירוש ניתן מסיבות שונות והיא מחייבת את האזרח לעזוב את תחומי ארה"ב לאלתר.

אזרחים אשר גורשו מארה"ב אינם יכולים לחזור לתחומי ארה"ב במשך 5 שנים מיום הגירוש. היתר מיוחד הניתן על ידי ה – USCIS יכול לבטל את האיסור הנ"ל.