מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » מכסת הגרין קארד השנתית

מכסת הגרין קארד השנתית

בכל שנה ישנה מכסה אותה קובעת ארה"ב לחלוקה של כרטיסי גרין קארד.

ב – 100% מהמקרים המכסה קטנה מהביקוש ולכן ניתנה הזדמנות נוספת לקבלת גרין קארד על ידי הגרלת הגרין קארד השנתית של ארה"ב.