תושב קבע

תושב קבע הוא תושב זר אשר קיבל היתר לשהייה חוקית קבועה בארה"ב.

תושב קבע הוא אזרח אמריקאי לכל דבר והוא זכאי לאותן זכויות כמו כל אזרח אמריקאי אחר.