התאזרחות בארה"ב

התאזרחות בארה"ב אפשרית לכל תושב זר אשר מבצע לשם כך פעולות חוקיות.

תושב זר אשר עבר התאזרחות בהצלחה הוא זכאי לזכויות דומות לאזרח יליד ארה"ב.
בדרך כלל, התאזרחות בארה"ב דורשת מהתושב להחזיק בכרטיס גרין קארד אמריקאי למשך תקופה של מספר שנים ברציפות.