מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » מרכז לאומי לטיפול בויזות לארה"ב

מרכז לאומי לטיפול בויזות לארה"ב

המרכז הלאומי לטיפול בויזות לארה"ב מנוהל על ידי חברה פרטית אשר זכתה בחוזה של משרד החוץ של ארה"ב. תפקידו של המרכז הוא לטפל בכל הנושאים האדמיניסטרטיביים של הבקשות המתקבלות.

בדרך כלל, כרטיסי הגרין קארד נשלחים למדינות היעד באמצעות מרכז זה.