מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » חוסר קבילות לקבלת גרין קארד או ויזה לארה"ב

חוסר קבילות לקבלת גרין קארד או ויזה לארה"ב

מועמדים אשר נפסלו ולא הותר להם כרטיס גרין קארד או ויזה לארה"ב מסומנים כלא קבילים. מועמד מסומן כלא קביל לאחר שנבדק הרקע הפיננסי, הפלילי או הלאומי שלו.

אם זאת, במקרים רבים ניתן להתגבר על אי התאמה זו באמצעות עורך דין מתמחה בנושא.