מדריך גרין קארד » מילון מונחי גרין קארד » קרוב משפחה מדרגה ראשונה

קרוב משפחה מדרגה ראשונה

כל אדם אשר נמצא כי הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של אזרח ארה"ב, רשאי לקבל כרטיס גרין קארד בצורה מיידית וללא דיחוי באמצעות הגשת בקשה מתאימה.

על פי החוק, קרוב משפחה מדרגה ראשונה מוגדר כבן זוג, ילדים מתחת לגיל 21 עם לפחות הורה אחד בעל אזרחות אמריקאית או הורים עם ילדים מעל לגיל 21.