כרטיס I-94

כרטיס I-94 הוא כרטיס בצבע ירוק או לבן אשר ניתן לכל אדם שאינו מהגר בעת הכניסה לארה"ב. למעשה, כרטיס I-94 משמש כעדות לכך שהאדם נכנס לארה"ב בצורה חוקית לארצות הברית.