תוכנית גיוון

תוכנית גיוון היא למעשה הגרלת הגרין קארד השנתית של ארה"ב. הגרלת הגרין קארד השנתית של ארה"ב פתוחה לאזרחים אשר מעוניינים להגר ממדינות בעלות שיעור הגירה נמוך לארה"ב.