משרד החוץ של ארה"ב

משרד החוץ של ארה"ב היא סוכנות ממשלתית אשר מתפעלת את שגרירויות וקונסוליות ארה"ב בעולם.

כאשר מוגשת בקשה לגרין קארד או בקשה לויזת מבקר מחוץ לארה"ב, הסמכות לאישור או דחיית הבקשה נמצאת בידי משרד החוץ של ארה"ב.