משרד העבודה בארה"ב

משרד העבודה האמריקאי היא סוכנות ממשלתית אשר מעורבת בתהליך אישור גרין קארד לגורמים אשר מעניינים בו לצורכי עבודה בארה"ב.

סוכנות ממשלתית זו בודקת בצורה שוטפת את הביקוש לעובדים ואת ההיצע הקיים בארה"ב. במידה ומתגלה מחסור בעובדים אמריקאיים לצורך עבודה מסוימת, סוכנות זו מאשרת גרין קארד לתושבים זרים אשר רוצים לעבוד בארה"ב בעבודה הדרושה.