בקשה לגרין קארד

בקשה הינה בקשה רשמית לגרין קארד או לויזת מבקר (ויזה לאדם שאינו מהגר) לארה"ב.

ברוב המקרים, בקשה רשמית אינה יכולה להישלח ללא הוכחה כי האדם המבקש את הגרין קארד או ויזת המבקר לארה"ב. אם זאת, ישנם מקרים מעטים בהם לא נזקקת שום הוכחה על מנת להגיש את הבקשה.