מועמד לגרין קארד

מועמד הוא האדם אשר מגיש בקשה רשמית לגרין קארד או לויזת מבקר (ויזה לאדם שאינו מהגר ) לארה"ב.