מדריך גרין קארד » מאמרים בנושא גרין קארד, ויזות לארה"ב כרטיס » דרישות הגרין קארד

דרישות הגרין קארד – מה הם ? ואיך אני עומד בהם?

מזה כרטיס תושב קבע ?

כרטיס תושב קבע, הידוע בתור גרין קארד, הוא ההוכחה למעמד חוקי כתושב קבע עם הזכות לחיות ולעבוד באופן קבוע בארה"ב. זו גם ההוכחה שהמחזיק בכרטיס רשום על פי חוקי ההגירה האמריקאית. הכרטיס עצמו גם נקרא טופס I-551.

מה אומר החוק האמריקאי על קבלת הגרין קארד ?

סעיף 264 של חוקי ההגירה והאזרוח האמריקאיים אומר ש"לכל זר בארה"ב תונפק תעודת תושב זר או כרטיס תושב זר לפי הכללים של אותה תקופה". בנוסף הסעיף אומר ש"כל זר מעל גיל 18, ישא איתו בכל זמן תעודת תושב זר או כרטיס תושב זר שהונפק על שמו. זר שלא יעמוד בדרישות האלו יורשע בעבירה על החוק."
הדרישות והתהליך לבקשת חידוש לכרטיס תושב קבע שפג תוקפו נמצאים בסעיף 8 של ה - CFR 264.5 תקנות הפדראליים.

מי צריך לחדש כרטיס תושב קבע ?

צריך לחדש את כרטיס תושב הקבע אם המחזיק בכרטיס, הוא תושב קבע שהונפק לו טופס I-551, שתקף לעשר שנים ופג תקופתו או שיפוג בחצי שנה הקרובה.

איך מגישים בקשת חידוש לכרטיס תושב הקבע ?

במידה ואתה תושב קבע חוקי ועשר השנים של טופס הI-551 עברו או שעומדים להיגמר בחצי שנה הקרובה, תוכל לחדש את האישור על יד מילוי טופס I-90.

מה אם אני מחוץ לארה"ב ?

אם אתה נמצא מחץ לארה"ב והאישור יסתיים בחצי שנה הקרובה( אך תחזור בתוך שנה מעזיבתך ולפני שיפוג תוקפו של האישור), כדאי שתגיש בקשה ברגע שתחזור לארה"ב.
אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב בזמן שאישור מסתיים ולא הגשת בקשה לחידוש לפני יציאתך מהמדינה, יש ליצור קשר עם הקונסוליה האמריקאית הקרובה, או משרד USCIS לפני שתנסה להגיש טופס I-90 לחידוש כרטיס I-551.

איך אני יכול לדעת מה מצב המועמדות שלי ?

אם שי שאלות לגבי הגירה ניתן לפנות לשרות הלקוחות הלאומי של ה - USCIS (NSCS). תהיו מוכנים למסור לצוות ה - USCIS את המידע המדויק של המועמדות, כמו מספר המועמדות, מספר תושב זר, שם ותאריך לידה.

אם המועמדות שלי נידחת, איך אני יכול לערער ?

אם הבקשה לחידוש כרטיס תושב הקבע נידחת, תקבל מכתב שיודיע מה הסיבה לדחייה. לא ניתן לערער על החלטה שלילית. ניתן להגיש בקשה לפתיחה מחדש או בקשה להתחשבות, של ההחלטה המצערת באותו משרד שקיבל את ההחלטה. בעצם באמצעות הגשת בקשה זו אתה מבקש ממשרד ה - USCIS לבדוק מחדש את החלטתו.
בבקשה לפתיחת התיק מחדש חייבים לספק את הפרטים החדשים ואת המסמכים המתאימים לאישור הפרטים. בקשה לבדיקה מחדש חייבת להוכיח שההחלטה לדחות את הבקשה מקורית נעשתה בניגוד לחוקי וכללי ההגירה האמריקאים ולהוכיח שההחלטה שהתבססה על המידע שהיה ברשות משרדי ההגירה בזמן הדחייה הייתה שגויה.

האם יש מישהו שיכול לעזור?

אם דרושה תמיכה ועזרה, ניתן לפנות למשרד המחוזי הקרוב לביתך עבור רשימה של ארגונים שיכולים לעזור בהכנת ומילוי הבקשה.